Böneplats & Moské M


MALMÖ

Malmö Islamiska Kulturföreningen
Ramelsv. 41
213 68 MALMÖ
040 – 94 88 39

Malmö Islamiska Kulturföreningen
Bennets v. 8
213 67 MALMÖ
040 – 21 17 03

Malmö Muslimska Församlingen
N. Grängesbergsg. 18
214 50 MALMÖ
040-96 60 64
040-96 60 58

Malmö Islamic Center
Jägersrov. 90
212 37 MALMÖ
040-22 83 20

MARIESTAD

Mariestad Muslimska Församligen
Drottning Kristinas v. 23
542 44 MARIESTAD

Känner du till någon böneplats som skulle passa under denna bokstav? Skicka då den adressen till oss så lägger vi upp den.
Skicka till info@bonetider.se

HITTA I EN ANNAN STAD
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T UVW XYZ ÅÄÖ

GÅ TILL BÖNETIDER→