la ilaha illallah muhammadur rasulullah

Vill du konvertera/revertera till Islam och bli Muslim?

Välkommen hit och kul att du intresserar dig för religionen Islam.
Nu har vi ordnat denna sida till dig som besöker oss som ickemuslim och går i tankarna om att konvertera eller revetera till Islam och bli muslim, detta för att du enkelt och snabbt ska få svar på dina frågor och funderingar kring religionen Islam.

Det kan vara lite rörigt i början då man inte vet vad som ska hända här näst, vart man ska vända sig, hur man får tag i rätt böcker och information om Islam mm. Många frågor och väldigt många svar gör det inte lätt för den som undrar.

En sak du bör komma ihåg är att du som konverterar/reveterar till Islam får den fantastiska gåvan från Allah (Gud) som rensar alla dina tidigare synder.

Tveka inte att kontakta oss revertera@bonetider.se

Om du har bestämt dig för att konvertera till Islam, är förstådd med Islams grunder och är redo för att ta steget ska du läsa upp den feta texten nedan, texten på svenska inom parentes () är betydelsen av orden.
– – – – – – – – –
ASH HADU
(jag bekänner)

ANLA ILAHA
(att det inte finns någon Gud)

ILLA-ALLAH
(förutom Gud)
 
WA ASH-HADU
(och jag bekänner även)

ANNA MOHAMMAD AN RASUL ALLAH
(att Mohammad är Hans sändebud)
– – – – – – – – –

 

Salamualejkum