Koranen har förutspått framtida händelser


Ett exempel på händelser som är förutspådda i Koranen, och som senare har hänt, är romarnas seger över perserna inom tre till nio år efter att romarna blev besegrade av perserna. Gud har sagt i Koranen:

Romarna kommer säkerligen att besegras. I det närmaste landet. Efter sin förlust, kommer de att resa sig igen och vinna. Inom åtskilliga år. Sådant är Guds beslut, både i den första profetian, och den andra. På den dagen, ska de troende fröjdas.

(Här skiljer sig översättningarna, den nedre är direkt översatt från norska för att man ska förstå innebörden.)

BYSANTINERNA är slagna; – [de har besegrats] i ett närbeläget land, men efter detta nederlag skall de åter segra – inom några få år. Avgörandet ligger hos Allah – så har det [alltid] varit och så skall det förbli. (Koranen, 30:2-4)

Låt oss se vad historien säger om dessa krig. Boken History of the Byzantine State [Den bysantinska statens historia] säger att den romerska armen led en stor förlust vid Antiokia år 613, och som följd till detta stormade perserna snabbt fram på alla fronter. 1 På den tiden var det svårt att föreställa sig att romarna skulle segra över perserna, men Koranen förutsåg att romarna skulle segra i loppet av tre till nio år. År 622, nio år efter att romarna blev besegrade, möttes de två styrkorna (romarna och perserna) på armenisk jord. Resultatet blev en avgörande seger till romarna över perserna, för första gången sedan romarnas nederlag år 613. 2 Profetian var förverkligad, precis så som Gud har sagt i Koranen.

Det finns också många andra verser i Koranen, samt uttalelser från Mohammad (saw), som nämner framtida händelser som senare har hänt.

 

GÅ UPP ↑

ELLER GÅ VIDARE TILL: