Räddning från helvetets eld


Gud har sagt i Koranen:

De som förnekar sanningen och dör som förnekare skall inte få köpa sig fria, om de än erbjöd allt guld i världen. Ett svårt lidande väntar dem och de skall inte finna någon hjälpare. (Koranen, 3:91)

Detta liv är vår endaste chans till att vinna paradiset och undkomma helvetes eld. Om man dör i vantro, så får man ingen ny chans till att komma tillbaka till denna världen för att tro. Som Gud har sagt i Koranen om vad som kommer att hända med de icketroende på domedagen:

Om du kunde se dem när de ställs upp inför Elden och höra dem ropa: Om vi ändå fick återvända [till livet]! Då skulle vi inte avvisa vår Herres budskap som lögn och vi skulle bli sanna troende! .(Koranen, 6:27)

Men ingen skall få en andra chans.

Profeten Mohammad sade:

{Den lyckligaste mannen i världen bland de som är dömda till Elden (Helvete) på Domedagen, skall få uppleva Elden ett ögonblick. Så skall han bli frågad: ”Son av Adam, har du någon gång upplevt något bra? Har du någon gång varit välsignad?” Då skall han svara: ”Nej, vid Gud, O Herre!}

 

GÅ UPP ↑

ELLER GÅ VIDARE TILL: