Profeten Mohammad (saw) Del: 1


Introduktion
Betydelsen av profeten Muhammeds biografi förståelsen av islam, avsikten med studierna om att sira är inte att begränsa sig till att betrakta det historiska händelseförloppet, utan att se islams principer tillämpas i verklighet i profetens liv. Nedtecknandet av profetens biografi startade efter profetens död, men redan under hans livstid berättade muslimerna till varandra om hans liv och gärningar. De första som började nedteckna profetens biografi var Orwa Ibnu Zobeir som dog 92 EH, Abban Ibnu Othman, som dog 105 EH, Wahb Ibnu Monabbih som dog 110 EH, Shurahabil Ibnu Saad som dog 123 EH och Ibnu Shihab Az’ohari som dog 124 EH.
Alla dessa skrifter försvann, förutom några fragment som blev samlade av de lärda, det sägs att en del av Whab Ibnu Monabbihs skrift förvaras i ett museum i Heidelberg i Tyskland. Generationen efter dessa första nedtecknare efterlyste dock profetens sira och samlade allt som skrevs om profetens biografi, detta arbete leddes av Muhammed Ibnu Ishaq som dog 152 EH, han samlade allt som skrevs om profetens biografi i sin bok som hette Al Maghasi, denna bok betraktas som den mest autentiska boken om sira, han följdes av Ibnu Hisham som ytterligare reviderade boken.

Världen inför Islams återkomst
Före Islams återkomst var den då kända världen uppdelat mellan två stora makter, Persien och Roma. Persien var ett fält för en stor mängd olika religioner och filosofier som ständigt kolliderade med varandra, en av dessa var zoroatrismen, som tillät äktenskap mellan syskon och barn och deras föräldrar. Mazdaismen var en annan religion, den betraktade allting gemensamt egendom, från pengar till hustrur, även romaner hade konflikter mellan olika religioner och filosofier, den värsta konflikten var den mellan kristna från Sham och kristna från Egypten. Dessutom ägnade de sig åt kolonialism vilket gjorde att landet blev känd för förtryck och brott mot sina medborgare, däremot var den arabiska halvön isolerad från alla fenomen av civilisation, den var långt borta från Persiens rikedomar och dess bekvämligheter och från romarnas makt. De var kända för sin enkelhet och de hade känt till Islam väldigt tidigt, när Ibrahim hade byggt Kaaba med sin son Ismail som bar budskapet efter sin far. Men detta glömdes bort med tiden och folket hade börjat dyrka statyer och avgudar.

Profeten Muhammed börd, födelse och uppväxt
Mekka ligger i den Arabiska halvöns hjärta och före Islams återkomst var den ett viktigt handelscentrum dit folk från många olika håll reste för att besöka Kaaba, som profeten Ibrahim och hans son Ismael byggt, och för att både sälja och köpa varor på Ukadh. Nära Kaaba finns det en brunn som heter Zamzam ur vilken pilgrimerna drack och än idag dricker. C:a 570 e.Kr. gifte sig Abdullah Ibn Abd al-Muttalib son till en av Qureish hövdingar med Amina bint Wahb, efter sex månaders äktenskap åkte Abdullah på handelsresa mot Sham och lämnade bakom sig Amina som var gravid. På hemvägen blev Abdullah sjuk och bestämde sig för att avbryta resan och stanna hos sina släktingar i Yathrib tills han blev bättre, han blev emellertid ännu sjukare och dog och begravdes där. Amina bint Wahb sörjde honom mycket och blev ledsen för sitt barn som skulle vara faderlös, efter sju månader födde Amina en pojke och kallade honom Muhammed, detta hände måndagen den tolfte av Rabia I, Elefantens år som motsvarade året 571 e.Kr.

Enligt den Arabiska traditionen skickades småbarnen till landet för att blir ammade och för att vänja sig vid livets hårdhet på landet så att de skulle kunna klara de hårda tiderna i framtiden, det fanns ammor som bjöd sina tjänster till dem som ville att deras barn skulle uppfostras på landet… Muhammed presenterades till många ammor men eftersom han var faderlös ville ingen av dem ta emot honom, utom Halima Asaadiya. Muhammed stannade hos Halima i två år åtnjutande hennes goda omsorg, under dessa år kände Halima en sådan välsignelse och nåd att hon frågade hans mor om hon kunde lämna honom hos henne för två år till, vilket Amina accepterade. När Muhammed blev fyra år lämnade han Halima och återvände till sin mor, vid sex års ålder följde han sin mor och hennes tjänarinna Umm Ayman till Yathrib för att träffa sin mors släktingar i bani Najjar, på hemvägen blev Amina sjuk och dog, hon begravdes i Alabouae. Muhammed återvände till Mekka med Umm Ayman och var nu helt föräldralös, under dessa omständigheter tog Abd al-Muttalib hand om sin sonson Muhammed och lovade uppfostra honom, och han älskade honom högt och hade medlidsamhet med honom. Muhammeds farfar Abd al-Muttalib dog när Muhammed var åtta år gammal och då flyttade han till sin farbror Abu Talib, som även han tog väl hand om honom.

När Muhammed blev tolv år gammal reste han med sin farbror Abu-Talib till Sham för en handelresa, när han kom fram till Bassar såg en munk vid namn Bahira dem från sitt eremitage, han bjöd dem till maten och sade: Jag har lagat mat till er och jag vill att ni kommer allihopa små som stora, slavar och fria. Hela karavanen kom, utom Muhammed, Bahira tittade på dem forskande, som om han letade efter någon han kände och sade: Har någon av er missat min inbjudan? De sade ingen annan utom en pojke, som är den yngsta av oss, som har stannat hos våra sadlar. Bahira bad dem att hämta pojken och när han kom till honom såg han noga på honom och satte honom bredvid sig och sade till honom; O, pojke, jag ber dig i al-Lats och al-Uzzas namn, Muhammed sade då: Be mig inte i al-Lats och al-Uzzas namn för någonting, för att vid Allah, jag har aldrig hatat någonting mer än dem, Bahira sade: Tycker du om ensamhet? Muhammed svarade: ja, Bahira sade: Tittar du uppmärksamt på himlen och stjärnorna? Muhammed svarade: ja, Bahira frågade: Ser du drömmar som blir sanna? Muhammed svarade: ja, Bahira vände sig till Abu Talib och fortsatte: Abu Talib berätta, denna pojke är inte din son, eller hur? Abu Talib sade: Han är min brorsson, Bahira frågade: Och vad hände med hans far? Abu Talib sade: Han dog, medan hans mor var gravid med honom.

Bahira sade: Så sant, återvänd hem med din brorsson och akta honom från judarna, för att vid Allah, om judarna ser honom och känner till vad jag känner till, kommer de att försöka skada honom, för att din brorsson äger något märkvärdigt, vi läser om det i våra böcker och våra förfäder har berättat om det. Abu Talib lyssnade noga på Bahira, sedan återvände han med sin brorsson till Mekka och lämnade sina kompanjoner att ta hand om hans handelsvaror.

Profeten Muhammeds liv inför Islams Återkomst Profeten Muhammeds etik

Muhammed hade en extraordinär etik som skilde honom från de andra barnen, han var känd för sin sanningsenlighet och trohet, därför tyckte alla om honom och kallade honom för den trogne. Han bad aldrig till någon staty och svor aldrig vid deras namn, han begick aldrig ett brott, Allah uppfostrade honom väl och förberedde honom till att bära det största budskapet till mänskligheten, han växte upp på landet och vande sig vid de svåra omständigheterna och lärde sig det rena arabiska språket, han sade om sig själv: [ Jag är dem mest vältalige av er i arabiska, fast jag är från Qureish och ammades hos Bani Saad bin Bakr ]. Han var föräldralös från födseln för att hans skapare skulle uppfostra honom själv, och för att undvika att han skulle räkna med sina föräldrar i sina ärenden, och för att han skulle lära sig att ta hand om sig själv, för den föräldralöse mognar fortare än de andra barnen och lär sig snabbare, Muhammed sade:
[ Jag och den föräldralöses förmyndare är i paradiset som dessa ], och han visade sitt pekfinger och långfinger hopförda. Han levde fattig och lärde sig att arbeta för att försörja sig med det tillåtna, han vallade får åt Mekkas folk och fick betalt för det, koranen beskriver detta när Allah säger:
”Vid dagsljuset, och den stilla natten, din herre har ej övergivit dig och hatar dig ej, den sista skall sannerligen bliva dig bättre än det första, och din herre skall giva dig så att du varder tillfredsställd, han fann dig ej faderlöse och gav han dig ej ett hem, han fann dig ju på villovägar och vägledde dig, han fann dig ju utblottad och gjorde dig rik, vad den faderlöse beträffar så må du ej vara hård, vad den bönfallande beträffar så må du ej visa honom bort, och vad din herres nåd beträffar skall du förtälja.”

(Koranen 93)

Biståndsalliansen
När Muhammed blev sexton år hände det en tilldragelse som influerade honom starkt, en handelsman från Yemen sålde sina varor till en man från Qureish som hette al-Ass bin Wael, men denne vägrade betala honom. Den jemenitiske handelsmannen klagade om mannen till Qureish, när Banu Hashim hörde om detta ville de hjälpa handelsmannen att få rätt och de bestämde sig för att stå på varje förfördelades sida. De gick till al-Ass bin Wael och tvingade honom att betala till handelsmannen för varorna, denna överenskommelse kallades för biståndsalliansen. Senare nämnde profeten Muhammed denna allians och sade: [ Jag och mina farbröder vittnade hemma hos Abdullah Ibn Jadaan en allians, som jag föredrog framför allt annat och om jag blir kallad till en sådan allians i Islam, tackar jag ja till den ].

Profeten Muhammed giftermål med khadija
När en rik affärskvinna från Mekka, Khadija bint Khuwaylid hörde om Muhammeds trohet och sanningsenlighet ville hon att han skulle ta hand om hennes affärer och för det första ville hon att han skulle leda hennes karavan som skulle till Sham. Muhammed tog emot denna uppgift och reste, under resan följdes han åt av khadijas tjänare Maisara, affärsresan gick mycket bra och Muhammed lyckades väl tack vare sin trohet och ärlighet.

När de kom tillbaka blev khadija så överlycklig att hon hoppades få Muhammed till sin make, detta ledde till att Muhammed gifte sig med khadija som var fyrtio år gammal medan han var tjugofem år gammal, men hon var den bästa tänkbara hustrun för honom, hon födde till honom två söner al- Qasim och Abdallah, som båda dog små, och fyra döttrar Zaynab, Ruqayya, Umm Kalthum och fatima. Även de tre äldsta döttrarna dog i unga år, under profeten Muhammeds livstid utom den yngsta Fatima, som dog sex månader efter profetens död.

Uppbyggandet av Al Kaaba
På grund av en översvämning som orsakades av regnet sprack Al- Kaabas väggar, som var flera sekler gamla, och ursprungligen byggda av profeten Ibrahim och hans son Ismael, Qureish bestämde sig för att byggda om Kaabas väggar, bland Al-Kaabas stenar fanns det en sten som hade en särskild betydelse hos alla araber. Denna sten är den svarta stenen och den som skulle ställa den på dess plats blev hedrad. Därför blev de osams om vem skulle lyfta den svarta stenen på dess rätta plats, situationen blev allvarlig och de riskerade att starta ett stamkrig, lyckligtvis kom de överens om att låta saken dömas av den första som kom in till dem på Al-Kaabas gård. Den första som kom var Muhammed och alla sade: Denna är den ”trogne” vi accepterar honom som en domare mellan oss, Muhammed tänkte efter en stund sedan tog han av sig sin mantel och bredde ut den på golvet. Han ställde den svarta stenen på den och bad varje stams ledare att ta tag i manteln och lyfta. När de hade lyft den på väggens höjd tog han själv stenen och placerade den på sin plats, så här undveks en konflikt som kunde ha slutat med ett krig.

 

GÅ UPP ↑

ELLER GÅ VIDARE TILL: