Mat & dryck i Islam


Maten är ett av problemen som möter muslimer i Sverige. I Islam förbjuds människan att äta blodmat, griskött, kött av djur som dött på annat sätt än genom slakt och kött av rovdjur. Att undvika griskött är mer än att bara undvika korv, fläsk, skinka, späck, kalvsylta, leverpastej, osv. Många fetter och oljor innehåller grisfett – margarin t.ex. Färdigköpta bröd, kakor och tårtor och en del godis innehåller gelatin av grisfett. De flesta livsmedelsförpackningar i Sverige är märkta med etiketter där det finns information om bl.a. olika ingredienser som ingår i produkten. Judarnas och kristnas mat är tillåten för muslimer om det inte är fråga om förbjudna födoämnen som t.ex. gris eller blodmat. Har djuret dött av elchock eller klubbslag, eller har det slaktats tillsammans med grisar eller packats efteråt bland oren föda? Var djuret uppfött på kadaver? Då är det otillåten föda. I vissa fall kan till synas ”oskyldiga” matvaror innehålla grisfett eller tillsatsämnen som framställs ur grisfett, mm. Ibland kan det också vara svårt att avgöra ursprunget på en tillsats, därför är det säkrast att endast använda rena råvaror vid tillagning, stekning, osv.

Griskött
Islam förbjuder griskött och den främsta anledningen till detta ligger på trosprincipiell grund, eftersom muslimen måste följa Guds befallningar och avhålla sig från det som Han förbjudit, bl.a. griskött och grisfett. Den vetenskapliga orsaken som forskarna påvisat är att svin drabbas av allvarliga former av mask. Den främsta sorten av dessa är bandmasken, som när den kommer fram till tarmarna, fullbordar sin livscykel i den sjukes kropp, när den transporterar sina ägg till blodomloppet och sedan distribueras till olika organ i kroppen. Sedan förvandlar sig masken till ett tunt fodral som uppnår en bönas storlek. Om detta sker i hjärnan drabbas människan av galenskap och om det sker i ögat blir hon blind. Om masken når hjärtat leder det till försvagning och blodpropp. Masken påverkas inte av konventionella mediciner eftersom den är skyddad i sitt fodral. Grisköttets tillagningstid är kort, vilket inte ger tillräcklig tid till att döda parasiterna. Kolesterolhalten i griskött är mer än tio gånger högre än i nötkött och när detta ämne överstiger normalkvantiteten samlas det i blodådrorna, särskilt i pulsådrorna, och orsakar en höjning av blodtrycket och åderförkalkning. Av denna anledning är antalet fall av angina pectoris och åderförkalkning fem gånger större i Europa än i den muslimska världen. Och i en undersökning så har man frågat läkare som är medvetna om grisens effekt om de äter griskött så svarade över 75 %, aldrig eller ytterst sällan.

Något som nyligen blivit känt, är att influensavirus kan överföras från gris direkt och indirekt genom konsumtion av korv gjord på bl.a. grisens lungor.

En svensk hudläkare berättar att han sedan många år har sett hur patienter med akne, astma, allergisk snuva, munsår och vissa former av håravfall, uppnått en betydande förbättring efter att de, i samband med annan behandling, slutat konsumera fläskkött. Fläskkött innehåller svavelhaltiga ämnen och histamin, vilka kan ge hudirritationer.

Det finns en reaktion som kallas autoimmunitet, som innebär att kroppens celler börjar aktiveras mot både främmande och egna vävnader. Enligt en teori kan fläskköttet vara kemiskt släkt med människans vävnader, vilket skulle leda till en sådan reaktion, dvs. att vissa personer vill ”stöta bort” det främmande ämnet. Som exempel på autoimmuna sjukdomar kan nämnas sköldkörtelinflammation, ledgångsreumatism och ungdomsdiabetes.

Kanadensiska läkare har i den engelska tidningen ”The Lancet” publicerat en artikel som visar på ett tydligt samband mellan hög fläskköttskonsumtion och skrumplever.

Grisfettet försvårar matsmältningen och ökar risken för angina pectoris och åderförkalkning. Det innehåller en stor andel komplicerade fettsyror och man har lagt märke till att grisfettet, når det intas, ombildas till ett egendomligt ämne som inte korresponderar i sin uppbyggnad med människans fetter, vilket leder till en störning i kroppens ämnesomsättning, och likaså kolesterolcirkulationen, vars förändring orsakar uppkomsten av många allvarliga sjukdomar i människans kropp. Nobelpristagaren professor Damm vid Köpenhamns universitet har fastslagit att just grisfettet är en avgörande orsak till uppkomsten av gallsten och forskningen lyckas fortgående fastslå nya bevis for farorna med grisfett och griskött.

Alkohol och andra droger:
Förbjudet mot alkohol i Islam är absolut och innefattar också förbjud mot att framställa, transportera, handla med och försälja alkoholhaltiga drycker, samt förbjud mot att delta i fester där alkoholförtäring ingår. Mediciner som innehåller alkohol är endast tillåtet om det inte finns motsvarande mediciner utan alkohol.

Allt som fördunklar sinnena och tankeförmågan är haram (otillåtet), och samma regel gäller för droger som t.ex. marijuana, kokain, opium mm och all slags hantering med dem, som för alkohol, är förbjudet.

Nackdelar med alkohol:
-Alkohol anses vara en styggelse.

-Alkohol är ett av Satans många verk.

-Alkoholdrickande skapar fiendskap och hat mellan människor.

-Alkohol förhindrar människor att komma ihåg Gud.

-Den förhindrar och/eller försenar muslimerna att utföra sina dagliga böner. Även om de ber förstår de inte meningen med eller betydelsen av vad de gör och säger.

-De som dricker alkohol förnekas paradiset. De som dricker alkohol anses av Islam likna de som dyrkar avgudar, vilket också är helt förbjudet i Islam.

-När en person dricker alkohol, anses han inte vara en troende.

-Alkohol ger upphov till mycket ont i samhället, våldsbrott mm.

-Muslimerna anser att Guds profeter inte smakade alkoholhaltiga drycker och att alkohol var förbjudet i alla gudomligt uppenbarade religioners originalskrifter.

-Alkoholhaltiga drycker har vissa fördelar, men den synd och skada som blir resultatet av konsumtionen, är mycket större än fördelarna.

-Alkohol bringar Guds (Allahs) förbannelse över de som intar den, såväl som över de som planterar eller odlar råvarorna, producerar, säljer eller handlar med den och de som deltar i spritfester.

-Alkohol bär ansvaret för ett stort antal bilolyckor.

-Alkohol är orsak till många familjers splittring.

-Under alkoholens inflytande begås brott som mord, våldtäkt och andra brott i större grad.

 

GÅ UPP ↑

ELLER GÅ VIDARE TILL: