Mannen i Islam


Mannens rättigheter – Kvinnans skyldigheter

I Islam är kvinnan ansvarig för hushållet och för familjens välfärd. För henne är mannen den som har ansvaret över henne. Hon får gärna dela med sig av sina åsikter och ge råd gällande vad som helst, men hon ska lyda mannen även om hans beslut inte skulle acceptera henne, dock endast så länge det inte går utanför Islams gränser.

Allah den Allvise säger i Koranen:
”Och de (kvinnorna) har samma rättigheter (över deras makar gällande levnadskostnader etc.) som de har skyldigheter (mot sina makar gällande lydnad och respekt etc.) inom det som är rimligt, men männen har en grad (av ansvar) över dem. Och Allah är Allsmäktig Allvis.” (Al-Baqarah 228)

Kvinnan ska först och främst försöka skapa en trivsam och avkopplande atmosfär i hemmet där hon och hennes make kan leva tillsammans i lycka och harmoni. Kvinnan måste vara rättrogen och hängiven sin make. Hennes lojalitet gäller i första hand honom, till och med före hennes släktingar.
Betydelsen av vad Profeten (saw) sade:
”Om en kvinna ber de fem bönerna, fastar Ramadan, bevakar sina privata delar (från det som är förbjudet) och lyder sin make, ska hon träda in i paradiset från vilken dörr hon vill.” (Musnad Imam Ahmad; Sahih al-Tagreeb al-Albaani vol. 3, s 73)

Kvinnan ska ta vara på sig själv och alltid försöka vara trevlig, charmig och attraktiv för sin make. Det gör att han känner sig till ro varje gång han ser henne och det ökar därmed trivseln mellan dem. Samtidigt ska hon undvika sådant som hennes make ogillar och hålla sig borta från saker som kan leda till misstanka. Hon får inte heller släppa in främmande män i hemmet utan makens tillåtelse.
Betydelsen av vad Profeten (saw) sade:
”En kvinna som dör medan hennes make är nöjd med henne kommer att vara bland paradisets folk.” (Tirmizi; Riaydh-us-Saleheen nr 286)

Gällande det sexuella förhållandet så är kvinnan skyldig att besvara mannen om han vill älska med henne.
Betydelsen av vad Profeten (saw) sade:
”Närhelst en man kallar sin fru till deras säng, men hon vägrar att komma och låter honom tillbringa natten arg på henne, förbannas hon av änglarna till morgonen.”
(Muslim vol. 3, nr 181)

Syftet med denna hadith är att hindra kvinnan från att avstå sexuellt umgänge med sin man, för det finns vissa kvinnor som utan någon som helst orsak nekar sina män till att ha sexuellt umgänge med dem. Detta kan göra mannen frustrerad och deprimerad och kan då vara en av orsakerna till att han begår äktenskapsbrott, dvs. är otrogen. Är kvinnan däremot sjuk eller har någon god orsak till att inte älska med sin man förväntas han visa förståelse.
För att skapa en permanent och varande kärlek i äktenskapet, är det bra om kvinnan studerar sin make för att veta vad som gör honom nöjd. Hon bör kunna känna vilket humör han är på och kunna förutse hans behov.
Betydelsen av vad Profeten (saw)sade:
”Ska jag berätta för er om den bästa rikedomen en man kan ha?
(Det är) en rättskaffens kvinna; När han ser på henne gör hon honom glad, och när han säger henne (något) är hon undfallande och när han är frånvarande bevakar hon hans (intressen).” (Fiqh al-Sunna vol. 2, s 180)

Betydelsen av en annan hadith från Profeten (saw) säger:
”Världen är en underhållning och den bästa underhållningen är en rättskaffens fru.” (Muslim, Riadh-us-Saleheen nr 280)

En sammanfattning: Både mannen och kvinnan har som plikt enligt Islam att ge av sitt till den andra. Mannen ger av det han är bäst på och detsamma gäller för kvinnan. Allah har på ett rättvist sätt att dela upp uppoffringarna. Kvinnan står i köket, tar hand om barnen hela dagarna, mannen jobbar hela dagarna och ser till att kvinna och barn har mat och kläder osv. Idag ser det inte alltid ut så att bara mannen jobbar. Inte häller så att kvinnan tar hand om barnen och alltid lagar mat. Men ändå så har inte mannen rätt till de pengarna kvinnan tjänar om hon jobbar.

GÅ UPP ↑

ELLER GÅ VIDARE TILL: