Koranen om universum


Den moderna kosmologiska vetenskapen indikerar klart, både genomobservationer och teorier, att hela universum i en tidpunkt inte var något mer än ettmoln av ’rök’ (en ogenomskinlig, mycket tät och varm gastliknande sammansättning). 1 Detta är en av de obestridliga principer i standar modernkosmologi. Vetenskapsmän kan idag observera nya stjärnor som formas i resterna av denna ’rök’.(se.figur.10.och.11).


Figur 10: En ny stjärna formas från ett moln av gas och stoft (nebulosa), som är några av resterna av ’röken’ som var upphov till hela universum. (The Space Atlas [Atlas över rymden],Heather och Henbest, s. 50)

Figur 11: Nebulosan Laguna är ett moln av gas och stoft, ca 60 ljusår i diameter. Den upphetsas av ultraviolett strålning från varma stjärnor som nyligen formats i nebulosan. (Horizons, Exploring the Universe [Horisonter, utforskningen av universum],Seeds, illustration 9, från Association of Universities for Research in Astronomy, Inc [Föreningen av universitet för forskning inom astronomi])

De lysande stjärnor som vi kan se om natten, var på samma sätt som hela universum en gång i detta moln av ’rök’. Gud har sagt i Koranen:

och Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: Kom, villigt eller nödda och tvungnal! – och de svarade: ”Vi kommer villigt!” .” (Koranen, 41:11)

Eftersom jorden och himmelen ovanför (solen, månen, stjärnorna, planeterna, galaxerna, osv.) formades från samma ’rök’, kan vi konstatera att jorden och himmelen har varit en sammanhängande enhet. Ut från denna homogena ’rök’ formades de och skildes från varandra. Gud har sagt i Koranen:

INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro? (Koranen, 21:30)

Dr. Alfred Kroner är en av världens mest kända geologer. Han är professor i geologi och ledare för geologiavdelningen vid Institutet för geovetenskap på Johannes Gutenberg-universitet i Mainz i Tyskland. Han har uttalat: ”Med tanke på var Mohammad kom från… jag tror att det är nästan omöjligt att han kunde ha känt till upphovet till universums uppkomst, eftersom vetenskapsmän har kommit på detta först i loppet av de senare åren, och då med hjälp av mycket komplicerade och avancerade teknologiska metoder.” 2 Han har även uttalat följande: ”För en person som inte kände till något om kärnfysik för fjortonhundra år sedan, tror jag inte att vederbörande av eget intellekt skulle kunna vara i stånd till att klura ut till exempel att jorden och himmelen har samma ursprung.”

 

GÅ UPP ↑

ELLER GÅ VIDARE TILL: