Allah


Allah är universums skapare. Han äter inte och dricker inte och sover inte. Han är Den ende som vet vad som döljer sig i en mammas mage, alltså om det är en flicka eller pojke, Han är Den ende som vet vad som ska hända imorgon, ingen utom Allah vet när det ska regna, ingen utom Allah vet var man ska dö och ingen utom Allah vet när den sista timmen ska komma. Han har all kunskap om det osedda. Han vet allt och ser allt.

Han är den som vi ska älska mest av allt och alla och varför skulle vi inte göra det när det är Han som ger oss allt vad vi har och vad vi kommer att få, Han ger oss våra vänner och vår familj, Han ger oss lyckan och kärleken. Han är den som är mest tacksam och den som uppskattar mest. Han är den som har mest tålamod och är den mest förlåtande. Han är den som bryr sig mest om sina skapelser, människor och jinns och allting annat. Han har skapat allting som du kan se och allting som du inte kan se, Han har skapat livet och döden.

Han äger allt som finns i himlarna och på jorden. Han äger paradiset och helvetet. Det finns ingen som är lik Honom och Han har all makt. Hans makt är så stor att Han på uppståndelsens dag kommer att fatta tag i hela jorden och vika ihop alla himlarna i Sin högra hand och säga: ”Jag är kungen, var finns kungarna på jorden.”

Han är den som får havet att storma och kan regnbågen forma. Han är den som får solen att skina och vinden att vina. Han är den som får himlen att ändra färg och elden att komma från berg. Han är den som får månen att lysa och vattnet att frysa. Han är den som väcker grönskan på våren och släcker stjärnor med åren.

Eftersom Han kan göra allt detta så förstår vi att det inte finns någon som är som Han, Han är den som ensam styr universum. Allah behöver ingen men vi behöver Allah. Utan Allah´s hjälp så kan vi inte leva för Han äger hjärtat som slår i ditt bröst och luften du andas.

Föreställ dig själv att du hittar en klocka i mitten av en öken. Vad skulle du dra för slutsatser? Skulle du tro att någon hade tappat denna klocka? Eller skulle du tro att klockan kom till av sig själv? Självklart kommer inte en förnuftig människa säga att klockan bara råkade dyka upp ur sanden. Alla de invecklade delarna kan inte helt enkelt utvecklas ur de olika metall delarna som låg begravda i jorden. Klockan måste ha en tillverkare. Om klockan visar en exakt tid så förväntar vi oss att tillverkaren måste vara intelligent. Slumpen kan inte tillverka en fungerande klocka. Vad finns det mer för någonting som visar exakt tid? Tänk på soluppgången och solnedgången. Deras inställningar är så exakt justerade att vetenskapsmän kan publicera i förväg tiden för solnedgången i våra dagstidningar. Gud säger i Koranen:

”Solen och månen vandra enligt beräkning”

Men vem reglerar inställningarna för soluppgångarna och solnedgångarna? Om en klocka inte kan fungera utan en intelligent skapare, hur kan solen gå upp och ner med en klockas exakthet? Kan detta ske av sig själv? Gud säger i Koranen:

”Det är Han som skapade solen som ett bländande ljus och månen (som återger dess) sken, och som har fastställt dess faser, så att ni kan räkna åren och mäta (tiden). Gud har inte skapat detta utan en plan och syfte. Han framställer budskapen fast och klart för de insiktsfulla.”

Låt oss fundera närmare över vår egen sol. Den befinner sig på ett säkert/oföränderligt avstånd, ca 95 miljoner mil från jorden. Om den skulle ha varit närmare oss så skulle jorden ha brunnit upp. Och om den skulle ha varit för långt bort, så skulle jorden ha blivit en planet täckt av is, som i sin tur skulle göra allt mänskligt liv omöjligt.
”Man kan nämligen visa att även den minsta lilla ändring av de fysiska konstanternas värden skulle göra universum obeboeligt.” (Världen växer, av Tor Norretranders, sid 135) Vem bestämde i förväg att detta var det rätta avståndet? Kunde det ske av en slump? Utan solen skulle inte växter ha liv. Då skulle djuren och människan svälta. Bestämde sig solen att bara vara där för oss? Solstrålarna skulle vara farliga för oss om det inte hade varit för det skyddande ozon lagret i vår atmosfär. Atmosfären runt jorden håller de skadliga ultravioletta strålarna från att nå oss. Vem var det som skapade denna sköld omkring oss? Gud säger i Koranen:” Och (Gud har) byggt himlens (valv) som ett väl skyddat tak? Men de vänder ryggen åt (naturens alla) tecken!” Vi behöver soluppgång. Vi behöver solens energi och dess ljus för att se vart vi går under dagen. Men vi behöver också solnedgång. Vi behöver en paus från hettan, vi behöver nattens kyla och vi behöver mörker för att sova. Vem reglerade denna process för att förse oss med detta? Gud säger i Koranen:

”och Vi (Gud) har skänkt er sömnen för att (er kropp skall få) avbrott för vila och gett er natten som täcker (er) och dagen så att ni (i klart ljus) kan förtjäna ert bröd.”

Dessutom, om vi endast hade haft solens värme och atmosfärens beskydd så skulle vi vilja ha någonting mer – skönhet. Våra kläder ger oss värme och skydd, men vi designar också för att de ska se vackra ut. Skaparen som gav oss ljus, energi, skydd och skönhet förtjänar vår uppskattning. Ändå finns det vissa människor som vidhåller att Han inte existerar. Vad skulle de tro om de fann en klocka i öknen? En noggrann, fungerande klocka? En underbar designad klocka? Skulle de inte dra slutsatsen att det existerar en klockmakare?: ”Människor har alltid fyllts av vördnad inför den fysiska världens sinnrikhet, majestät och intrikata organisation. Himlakropparnas vandring över himlen, årstidernas rytm, en snöflingas mönster, myriader levande varelser så väl anpassade till sin omgivning – allt detta tycks alltför välordnat för att vara en själlös slump.” (I huvudet på Gud, av Paul Davies, sid 199) En som uppskattar skönhet? Sådan är vår Gud som skapade oss. Om du nu inte skulle hitta klockan i en öken utan köpa den i en butik så skulle du självklart få en bruksanvisning för hur man använder klockan på bästa sätt. På samma sätt har Skaparen skrivit en bruksanvisning för hur man ska förhålla sig till Hans skapelse, nämligen Koranen. Med en klocka får du bruksanvisningar. Med skapelsen får du en instruktionsbok.

Abu Hanifa Abu Hanifa, en känd islamisk lärd man (d. 767 e kr) blev utmanad av en ateist till en offentlig debatt,, som stora skaror av människor hade samlat sig, till. Ateisten kom i tid med sina vänner och supportrar, men imam Abu Hanifa fanns inte där. När han slutligen dök upp, mycket försenad, bad han om ursäkt för detta och förklarade, ”Jag, var på andra sidan av floden. Floden var översvämmad och jag hade ingen båt. Medan jag stod där, undrande över hur jag skulle kunna ta mig hit, föll ett träd ned av sig självt och en båt blev gjord utav den av en ren olyckshändelse. Båten rörde sig mot floden av slumpen. Jag satte mig i den och med slump igen, började den röra sig igen utan att någon styrde den och nådde hit. Så här är jag.” Då sade ateisten, ”Antingen är du en dåre eller så försöker du lura mig! Hur kan ett träd ge upphov till en båt genom sig självt och slumpen och hur kan den nå sin destination utan att någon styr den! Är du tokig?” Abu Hanifa sade,” Om jag är tokig så är du tokigare, för du tror att denna vackra värld med en sådan variation av djur, fiskar, insekter och växter kom till genom en olycka utan att någon styrde den. Du tror att solen, månen, stjärnorna och planeterna rör sig smidigt i sina banor utan att någon styr dem! Vem kan vara en större dåre än du?”

Med denna historia vill jag både mana till eftertänksamhet och att ateismen med sina tankar om skapande genom slump och olyckshändelser inte är något nytt, utan snarare väldigt gammalt. Till att börja med bör man fråga sig vad utvecklingsläran eller evolutionsläran är för någon sorts vetenskap? Faktum är att den är en teori, en serie antaganden och med detta bör man ha klart för sig att hade den varit fakta skulle den inte presenteras som en teori.

 

GÅ UPP ↑

ELLER GÅ VIDARE TILL: